28 joulukuuta 2023

Rahjan saaristo

Rahjan saaristo: kompakti alue avomeren syleilyssä

Jorma "Saja" Sajaniemi

Kalajoen lounaispuolella sijaitseva Rahjan saaristo tarjoaa meriluonnon kaikki vyöhykkeet tiiviissä paketissa luonnon ystävän nautiskeltavaksi. Alue koostuu pienestä, hyvin suojaisesta vesialueesta sekä sitä suojaavasta, ympärysmitaltaan parinkymmenen kilometrin mittaisesta saaresta, jonka kiertäessään joutuukin sitten pakosti myös avomeren puolelle. Hyvä palveluvarustus tekee Rahjan saariston houkuttelevaksi viikonloppuretken kohteeksi.

Perämeren saaret keskittyvät pääosin Merenkurkun tuntumaan, kun taas Kokkolan pohjoispuolelta löytyy saaria hyvin vähän ja suojaista saaristoa vielä vähemmän. Yksi harvoista suojaistakin vettä tarjoavista paikoista on Rahjan saaristo Kalajoen lounaispuolella. Alue on kyllä kovin pieni – tosin Perämerellä sijaitsevaksi saariryhmäksi suuri. Rahjan saariston luonto on monipuolinen, ja kun alueella on runsaasti retkisatamia ja lähtöpaikkojakin löytyy mukavasti, niin ei ihme, että alue on melojien piirissä tunnettu retkikohde

Rahjan saaristo on tyypillistä loivaa maankohoamisaluetta: vedet ovat matalia ja erittäin kivikkoisia, saaret ovat matalia ja kivikkoisia ja niissä on merestä hitaasti irtautuvia kivikkoisia kluuvijärviä. Avomeren laidalta löytyy onneksi myös mukavia matalia kallioita. Oman lisänsä luonnon monimuotoisuuteen tuo alueen itälaidalla oleva Siiponjoen suisto, johon on kasautunut joen mukanaan tuomaa hiekkaa. Rahjasta löytyykin kaikki meriluonnon vyöhykkeet, mikä on Perämerellä hyvin harvinaista.

Tällaiset näkymät saavat kyllä katseen kääntymään merikartan suuntaan ja pohtimaan: ”Löytyisiköhän tästä lähistöltä edes jotenkin oikeaan suuntaan kulkevaa veneväylää?”

Melojan kannalta Rahjan saaristo on jossain määrin tyly. Kivikkoiset vedet vaativat jatkuvaa tarkkaavaisuutta, joten pienveneväylät ovatkin houkutteleva vaihtoehto silloin kun sellaisia sattuu olemaan käytettävissä. Maihin on useimmiten vaikea päästä, koska rantojen kivikkoisuus ja louhikkoisuus sekä paikoin runsas vesikasvillisuus tekevät rantautumisesta usein hankalaa – ellei jopa mahdotonta.

Matalat saaret näyttävät äkkinäisen silmiin lähinnä pusikoilta, mutta kasvillisuutta paremmin ymmärtävälle alue onkin sitten aarreaitta. Merestä nousevan maaperän tarjoamat kasvuolosuhteet muuttuvat ajan myötä, jonka seurauksena myös lajistossa on vaihtelua. Kluuvijärvet saavat aika ajoin suolapurskauksia merenpinnan korkeusvaihteluiden myötä, ja järvien kasvillisuus reagoi suolapitoisuuden muutoksiin jatkuvasti. Siiponjoen suojaisessa suistossa veden suolapitoisuus muuttuu varsin hitaasti, mikä näkyy myös alueen kasvistossa.

Rahjan saaristo mobiHiidessä joulukuussa 2023.
Karttapohja: Maanmittauslaitos.

Rahjan saariston suojainen osa on pituudeltaan noin kuusi kilometriä ja leveyttä sillä on vain kaksi kilometriä, joten kovin pitkään siellä ei jaksa pyöriä. Tälle suojaiselle alueelle pääsee suoraan lähtörannoista ja siellä on useampikin retkisatama, joten kovemmankin kelin sattuessa retken kyllä saa tehtyä, mutta melontamatka jää silloin väistämättä kovin lyhkäiseksi.

Suojaisen alueen rajaa idässä ja etelässä manner sekä lännessä alueen ainoa reilumman kokoinen saari, Pappilankari, joka aukeaakin sitten muilta syrjiltään avomerelle. Pappilankarin kiertäminen tekee noin 20 kilometriä, ja siinä tulee samalla kuljettua myös edellä kuvatun suojaisen osan läpi. Niinpä yli 30 kilometrin retken tekeminen alkaa vaatia jo aikamoista sukkulointia pikkusaarten ympärillä. Viikonloppuretkeä pitempään reissuun Rahjan saaristoon ei siis kannata lähteä.

Mutta merellä kun ollaan, niin tokihan retkeä voi jatkaa niin pohjoiseen kuin eteläänkin, mutta molemmissa suunnissa joutuu saarten puutteessa kulkemaan väkisinkin pitkän matkan avomeren laitaa. Pohjoisessa seuraavat saaret – ja samalla myös seuraavat retkisatamat – taitavat löytyä vasta Raahen kohdalta eli noin 60 kilometrin päästä. Etelän suuntaan täytyy vastaavasti matkata tuollaiset 35 kilometriä ennen seuraavia retkisatamia. Etelään mentäessä joutuu lisäksi ohittamaan Lohtajan Vattajanniemen, mikä ei kuitenkaan onnistu kovapanosammuntojen aikana.

Vattajanniemen kärjessä sijaitseva Ohtakarin kalastajakylä on turistien suosiossa ja sinne tulee Rahjan saaristosta tuollaiset 15 kilometriä. Matkan varrella on Himangan edustan kovin tiheästi mökitetty saarirypäs.

Rahjan saaristo on maaperältään enimmäkseen monenkokoisia kiviä sisältävää moreenia. Aallot ovat vieneet pienimmän aineksen pois, ja niinpä rantojen kivikot tekevät rantautumisen hankalaksi. Pitkät, luoteiskärjistään kallioiset niemet ovat seudulle tyypillisiä.

Loma-asutusta on Rahjan saaristossa paikoin runsaasti. Alueelta löytyy kyllä myös pitkiä pätkiä rakentamattomia rantoja, mutta koska maihinnousu on monesti haasteellista, niin taukopaikan etsimiseen kannattaa varata aikaa.

Alueen koon huomioiden Rahjan saaristossa on todella runsaasti retkisatamia ja lisäksi telttailu on jokamiehenoikeuksien perusteella sallittua lähes kaikkialla. Alueella on kuitenkin pienehköjä rajoitusalueita, joissa vesillä liikkuminen ja maihinnousu ovat kiellettyjä huhtikuun puolestavälistä heinäkuun loppuun. Nämä alueet selviävät esimerkiksi Metsähallituksen luontoon.fi-palvelusta löytyvästä Rahjan saariston esitteestä.

Erityisiä nähtävyyksiä ei Rahjan saaristossa ole. Ulkokallan majakallekin joutuu melomaan avomerta pitkin 15 kilometriä sivunsa. Välin ainoa saari on Maakalla, josta löytyy kalastajakylä ja vanha kirkko. Näillä kahdella saarella on Ruotsin vallan ajalta periytyvä ”itsehallinto”, joka tosin tarkoittaa nykyään vain sitä, että valtio on antanut omistamansa maapohjan hallintaoikeuden paikallisille kalastajille. Mutta kovin ulkona nämä saaret kyllä ovat.

Alueella ei ole kauppoja, mutta sellaisia tuskin viikonloppuretkellä tarvitseekaan. Lähtöpaikkoja on hyvin.

Venekarin autiotupa sijaitsee suojassa avomereltä ja sille pääsee Konikarvon satamasta suojaista kolmen kilometrin reittiä Koivumällän takaa koukkaamalla. Suorilla matkaa satamasta tuvalle on vain noin kaksi kilometriä.

Omassa itä-suomalaisessa mielessäni Rahjan saaristo vertautuu Ouran saaristoon, josta on oma esittelynsä. Molemmat ovat pieniä, maankohoamisen synnyttämiä, matalia ja kivikkoisia alueita, jotka ovat maisemallisesti samantyyppisiä – vaikka niiden etäisyys toisistaan onkin 300 kilometrin luokkaa. Ouran saaristo koostuu pienemmistä ja monilukuisemmista saarista kuin Rahja, joten siellä on selvästi enemmän sokkeloisia saarten välejä koluttavaksi. Sen lisäksi Ouran saaristossa on muutama erityinen nähtävyys, josta merkittävin on ehdottomasti Ouran pooki. Rahjan saaristossa ei yksittäisiä erityisnähtävyyksiä ole, mutta sen luonto on puolestaan monipuolisempi kuin Ouran saaristossa. Rahjan saaristossa on myös selvästi enemmän retkisatamia ja pääsy lähtörannasta suoraan suojaiselle alueelle.  Ouran saaristoon päästäkseen on ensin ylitettävä sinänsä lyhyt, mutta avomeren aalloille altis osuus.

Rahjan saaristosta löytyy lisätietoa Metsähallituksen luontoon.fi-palvelusta.

Rahjan saariston melontakohteiden tarkemmat kuvaukset ja sijainnit löytyvät mobiHiidestä (kartta).

Rahjan saaristo (tähtiluokitus):

Luonto ja nähtävyydet⭐⭐⭐
Melontaolosuhteet⭐⭐⭐
Leiriytymismahdollisuudet⭐⭐⭐⭐
Ruoka- ja vesihuolto
Lähtöpaikat⭐⭐⭐⭐⭐Kartta kaikista tällä sivustolla kuvatuista alueista löytyy mobiHiiden Minne melomaan? -sivulta.


20 marraskuuta 2023

Inarijärvi

 

Inarijärvi: Lapin lumoa ja kivikkoisia saaria

Jorma "Saja" Sajaniemi

Inarijärvi tunnetaan Suomen toisella laidalla sijaitsevan Saaristomeren tapaan melojien mekkana: onhan Inarijärvi Suomen pohjoisin tasaisten vesien melontapaikka ja oikeastaan ainoa, joka tarjoaa aitoja Lapin maisemia. Lisäksi Inarijärven eteläosissa on runsaasti retkisatamia sekä suojaisia reittejä pohjoispään tarjotessa puolestaan erämaisempaa kokemusta. Kivikkoa riittää kaikkialla.

Inarijärvi on Suomen kolmanneksi suurin järvi ja siltä löytyykin laajoja selkiä, joissa tuuli pääsee nostamaan aaltoa vapaasti yli 20 kilometrin matkalta. Löytyypä järveltä jopa 34 kilometriä pitkä suora, joka läpäisee niin Kasari- kuin Vasikkaselänkin. Inarijärven eteläosan kattavalla, varsin suositulla Inarin retkeilyalueella on runsaasti saaria ja sokkeloisiakin vesiä, mutta kyllä sielläkin aalto pääsee monin paikoin kasvattamaan korkeuttaan kymmenenkin kilometrin päästä. Inarijärvellä retkeillessä onkin seurattava sääennustuksia ja tutkittava karttaa hyvinkin tarkkaan.

Vaikka Inarijärvi sijaitsee Pohjois-Lapissa ja sen ympäristössä kohoaa tuntureita, niin järvi itse on vain 119 metrin korkeudella merenpinnasta – toisin sanoen matalammalla kuin esimerkiksi Oulujärvi (122 m), Koitere (143 m) tai vaikkapa Kitkajärvet (240 m), joista kaikista on omat esittelynsä tällä sivustolla. Tunturit jäävätkin usein järveä ympäröivien vaarojen taakse, vaan komeitahan Inarijärven maisemat joka tapauksessa ovat.

Kaikunuoran Punaiselta tuvalta näkyy hyvällä säällä Muotkatuntureille reilun 60 kilometrin päähän.

Inarijärvi laskee Nellimin pohjoispuolelta alkavaa Paatsjokea pitkin Barentsinmereen. Venäjä ja Norja ovat valjastaneet joen voimalaitoksillaan, joiden takia Inarijärven vedenkorkeutta säännöstellään. Kesäkauden aikana vaihtelu on kuitenkin varsin pientä, ja lisäksi vesi on kesällä lähes korkeimmillaan. Jäät lähtevät vasta touko-kesäkuun vaihteen tuntumassa, jonka jälkeen vesi nousee yleensä muutamassa viikossa tuollaiset 25 senttimetriä pysyen sitten samalla korkeudella aina lokakuulle saakka. 

Vedenkorkeutta tärkeämpi seikka retken ajankohdan valitsemiseen onkin hyttystilanne. Pahimpaan aikaan kesä-heinäkuussa ilma on sakeanaan verenhimoisia hyönteisiä, mutta elokuulle siirryttäessä tilanne yleensä helpottaa. Omat kaksi Inarijärven retkeäni olen tehnyt elokuun alkupuolella ja kummallakaan kerralla hyttysistä ei ollut oikeastaan mitään haittaa. Myöskään kesäkuun alkupuolella hyttysiä ei juuri ole, mutta silloin järvivesi on todella kylmää, ja pahimmillaan jäät eivät ole vielä edes lähteneet.

Inarijärvellä on syytä varautua suurilta seliltä korkeana kurvaavaan aallokkoon, joka pääsee etenemään saarten välisiä, pitkiä ja leveitä salmia pitkin. Tässä ollaan tulossa ihanan heikkotuulisena aamuna Kasariselän laidalle.

Inarijärven yleisilme koostuu suurista selistä sekä kivikkoisista, metsän peittämistä saarista. Matalissa saarissa metsä on usein tiheää ja tekee pusikkoisen vaikutelman, mutta kallioisemmissa ja korkeammissa saarissa metsä on harvempaa ja männytkin pääsevät kasvamaan mukavamman näköisiksi. Kallioiden kivilaji on väriltään varsin tummaa, ja kun niiden pinnat ovat monesti rosoisia ja karkeita, niin kalliot tekevät usein varsin rouhevan vaikutelman. Jokunen pieni silokalliokin löytyy hyvällä onnella kahvitauon pitoon.

Korkeampia kallioita on järven eteläosissa varsinkin Leviän ja Hoikan Petäjäsaaren ympäristössä, joka onkin retkeilijöiden erityisesti suosimaa aluetta. Varsinaiset kalliojyrkänteet sijaitsevat tyypillisesti hieman sisempänä saarissa ja jäävät siten metsän katveeseen. Hiekkarannat ovat kortilla ja niitä löytyy lähinnä vain järven eteläosaan laskevien suurten jokien suilta. Järven pohjoispäässä saaret ovat enimmäkseen matalia.

Partakon tasolta alkaen Inarijärven pohjoispää kuuluu vuonna 1991 perustettuun Vätsärin erämaa-alueeseen. Erämaa-alueiden tavoitteena on alueiden erämaaluonteen säilyttäminen, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaaminen sekä luonnon monipuolisen käytön kehittäminen. Erämaa-alueet eivät ole varsinaisia luonnonsuojelualueita, mutta ne pyritään säilyttämään sellaisinaan eikä niillä harjoiteta metsätaloutta. Niinpä niiden puusto pääsee kehittymään hyvinkin toisenlaiseksi kuin Inarijärven eteläosissa, joissa metsät ovat enimmäkseen varsin nuoria. Toki eteläpäässäkin näkyy siellä täällä jokunen isompi mänty ja kelo.

Käytännössä koko Inarijärvellä on voimassa Metsähallituksen lupa tulentekoon käyttämällä maassa olevia kuivia oksia, risuja ja pieniä juurakoita – ei kuitenkaan alle puolen kilometrin päässä huolletulta tulipaikalta.

Inarijärvi tekee varsin karun vaikutelman, sillä vesikasvillisuutta on hyvin vähän eikä ruovikkoja – joita myös kaislikoiksi kansan suussa kutsutaan – näy juuri lainkaan. Järvikaislan levinneisyysalue ei sen puoleen edes ulotu näin pohjoiseen. Heinämäisiä saroja näkee runsaammin, mutta nekin noudattavat rantalinjaa kapeina kaistaleina eivätkä esiinny leveinä, vaikeakulkuisina tuppaina. Vesikasvien puolesta rantautuminen onkin siis mahdollista tehdä melkein missä vain, mutta rantojen kivikkoisuus onkin sitten toinen juttu.

Kiviä nimittäin riittää niin vedessä ja rannoilla kuin saarissa ja mantereellakin. Eräälläkin kuuden kajakin ja kolmen telttakunnan retkellä meillä oli iltarutiinina hajaantua melonnan päättyessä kuuteen eri suuntaan etsimään paikkaa, johon saisi säällisesti pystytettyä kolme telttaa. Jos joku löysi kelvollisen saaren, niin hän meloi takaisin hajaantumispaikalle ja antoi melalla muille merkin yöpymispaikan löytymisestä. Matkapuhelimia ei voinut käyttää leiripaikan löytymisestä tiedottamiseen, sillä niistä ei ollut tuohon aikaan Inarijärvellä iloa – eikäpä kännykkä vielä nytkään löydä verkkoa järven kaikissa osissa.

Inarijärvellä on muutama erityinen nähtävyyskohde, joista tärkeimmät ovat Korkia-Mauran jääluola sekä saamelaisten pyhät kohteet Ukonselällä. Jääluolaan laskeutuminen on mieleenpainuva kokemus, vaikka luolan pohjalla oleva ”ikijää” saattaakin nykyisin sulaa kokonaan elokuun lopulla.

Inarijärven saarista löytyy sodanaikaisten sotavankileirien jäännöksiä. Tämä saksalaisten ylläpitämä leiri on ollut Andreasnuoran varrella.

Ukonselän Ukko on erikoisen näköinen korkea kalliosaari, jossa on saamelaisten aikoinaan käyttämä uhriluola. Ukko on saamelaisten pyhä paikka ja muinaismuistolain rauhoittama muinaisjäännöskohde. Saareen nousemista ei suositella, ja joka tapauksessa siellä tulee liikkua saarta kunnioittaen.

Ukonselällä on myös kaksi saamelaisten vanhaa hautausmaata: Ukon vieressä sijaitseva hiekkarantainen Hautuumaasaari sekä siitä reilut kolme kilometriä lounaaseen sijaitseva Vanha Hautuumaasaari. Liikkuminen on näissä saarissa sallittua – toki niiden pyhän arvon huomioiden.

Mielenkiintoinen käyntikohde on myös Pielpajärven aina auki oleva erämaakirkko, jonne johtaa polku Pielpavuonon retkisatamasta. Edestakainen matka on noin viisi kilometriä.

Lapissa kun ollaan, niin porot ovat jokaisen kävijän mielenkiinnon kohteena. Oman kokemukseni mukaan poroja näkee kuitenkin huomattavasti enemmän automatkojen aikana kuin meloessa tai saarissa liikkuessa.

Inarijärvi mobiHiidessä marraskuussa 2023. Karttapohja: Maanmittauslaitos.

Retkisatamia on järven eteläosissa varsin mukavasti, mutta pohjoisessa hyvin vähän. Jokamiehen oikeuksien mukainen leiriytyminen on mahdollista koko järven alueella, sillä varsinaisia luonnonsuojelualueita siellä ei juurikaan ole ja pohjoisosan erämaa-alue-status ei rajoita luonnossa liikkumista eikä yöpymistä. Useimmissa retkisatamissa on joko autiotupa tai tulistelukota.

Inarijärvi on iso ja antaa mahdollisuuksia monenlaisille retkille. Yhden yön retken Veskoniemestä Palosaareen voi hoitaa reilun kilometrin kokonaismelonnalla, kun taas koko järven kiertäminen tekee lähes 300 kilometrin lenkin. Vaihtoehtoisia reittejä kyllä riittää useammallekin erikestoiselle käyntikerralle.

Tyypillinen 40-100 kilometrin retki suuntautuu useimmiten järven eteläosan saaristoon, jossa on runsaasti retkisatamia. Tällä alueella liikkuu myös paljon kalastajia, joita sitten tapaa niin autiotuvissa kuin retkisatamissakin. Monet ovat liikkeellä omien kaasupullojensa ja kalansaaliiden säilyttämiseen tarkoitettujen kaasukäyttöisten jääkaappien/pakastimien kanssa. Vilkkaimpia paikkoja ovat Nanguniemen lähistöllä olevat Kaikunuoran, Jääsaaren sekä Petäjäsaaren retkisatamat.

Metsähallitus on satsannut Inarijärven retkeilypalveluihin. Tässä Tyllylahden kaasuliedellä varustettu keittokatos. Kaasuliesiä löytyy muistakin retkisatamista.

Rauhallisempaa retkeä tavoittelevan kannattaakin suunnata järven keski- ja pohjoisosien erämaisempaan tunnelmaan. Siellä retkelle kertyy helposti enemmän pituutta, eikä suuria selkiä pysty täysin väistämään, mutta muiden kulkijoiden vähäisyys ja Vätsärin erämaa-alueen luonto ovat vastaavasti palkitsevia. Loma-asutusta ei täällä ole senkään vertaa kuin järven eteläosissa.

Kauppoja ei Inarijärven rannalla ole muualla kuin Inarissa. Myös Ivalossa on kauppoja, mutta sinne tulee itse järveltä noin 17 kilometriä sivunsa Ivalojokea pitkin. Veden saatavuus ei ole ongelma, sillä Inarijärven vesi on varsin kirkasta ja juomakelpoista aivan järven eteläisimpiä osia lukuun ottamatta.

Autopaikkoja löytyy varsin mukavasti järven niiltä laidoilta, joihin ylipäätään kulkee teitä.

Kallioisia pikkusaaria Inarijärven eteläosassa.

Metsähallituksen luontoon.fi-palvelusta löytyy lisätietoja Inarin retkeilyalueesta, Inarijärvestä melojan kannalta sekä Vätsärin erämaa-alueesta.

Inarijärven melontakohteiden tarkemmat kuvaukset ja sijainnit löytyvät mobiHiidestä (kartta).

Inarijärvi (tähtiluokitus):

Luonto ja nähtävyydet⭐⭐⭐⭐
Melontaolosuhteet⭐⭐
Leiriytymismahdollisuudet⭐⭐⭐
Ruoka- ja vesihuolto⭐⭐
Lähtöpaikat⭐⭐⭐⭐⭐Kartta kaikista tällä sivustolla kuvatuista alueista löytyy mobiHiiden Minne melomaan? -sivulta.

25 huhtikuuta 2023

Sääminginsalon kierto

 


Sääminginsalon kierto: Pitkiä selkiä ja komeita maisemia

Jorma "Saja" Sajaniemi

Sääminginsalo, Suomen toiseksi suurin saari, kuulostaa nimenä vieraalta, mutta kun mainitaan sellaiset paikat kuin Savonlinna, Punkaharju ja Linnansaari, niin jopa alkaa tuntua tutulta. Sääminginsalon ympärysjärvistä erityisesti Pihlajavesi, Puruvesi ja Haukivesi tunnetaan hienoina retkikohteina, ja Säämingsalon kiertäminen tarjoaakin monipuolisen kattauksen Järvi-Suomen parhaita maisemia. Mutta matkalla on myös monia pitkiä selkävesiä, joiden melominen kysyy istumalihaksia. Pituutta lenkille kertyy minimissään 150 kilometriä, mutta retken anti paranee rutkasti 50-100 lisäkilometrillä.

Vaikka Säämingsaloa ympäröi yhtenäinen vesi, joka on jopa kaikkialla käytännössä samalla tasolla, niin silti Sääminginsalo on tunnustettu saareksi vasta hiljattain. Tähän empimiseen on ollut syynä Sääminginsalon itälaidalla sijaitseva, 1750-luvulla kaivettu Raikuun avokanava. On nimittäin epäselvää, onko kanavan paikalla ollut aiemmin vesiyhteys vaiko kuivaa maata. Jos vesiyhteyttä ei ole ollut, niin Sääminginsalo onkin niemi, jonka juureen on vain kaivettu kanava. Varmaa tietoa asiasta ei ole, mutta vuonna 2001 Tilastokeskus ja Suomen ympäristökeskus sopivat yhdessä, että Sääminginsalo tulkitaan saareksi. Saari tai ei, niin Sääminginsalon ympäri pääsee mainiosti melomaan.

Sääminginsalon kierron  melontakohteet mobiHiidessä huhtikuussa 2023. Karttapohja: Maanmittauslaitos.

Koska vesi on Sääminginsalon ympärillä lähes samassa tasossa, niin lenkin kiertosuunnalla ei ole väliä. Varsinaisia virtapaikkoja on ainoastaan Savonlinnan sekä Raikuun kanavan kohdalla, mutta ne ovat lyhyitä eivätkä virtaukset ole kaksisia. Lenkin voi aloittaa mistä kohtaa tahansa – mikä nyt kenellekin on helpoimmin saavutettavissa oleva lähtöpaikka. Aloitetaan tämä esittely vaikka Savonlinnasta ja kierretään lenkki [hmm..., heittää kolikkoa, tulee klaava ...] vastapäivään.

Savonlinnasta pääsee läpi kolmesta kohdasta, joista itäisimpänä sijaitseva Kyrönsalmi on ikonisin, sillä siinä pääsee melomaan aivan Olavinlinnan vieritse. Savonlinnan eteläpuolelta matka jatkuu itään Punkaharjun suuntaan ja reittivaihtoehtoja on useita. Lyhyin reitti kulkee Moinselän kautta, mutta se on rehellisesti sanottuna varsin tylsä. Huomattavasti paremmat maisemat löytyy etelämpää Pihlajavedeltä, jossa on laaja rakentamaton luonnonsuojelualue täynnään hienoja kallioisia saaria ja kapeita sokkelovesiä. Hiekkarantojakin löytyy Pihlajavedeltä kymmenisen kilometriä pitkän Kongonsaaren puolivälin paikkeilta. Kongonsaari kannattaa kiertää lounaispuolelta ja sen kaakkoiskulman Kongonpäässä on ehdottomasti tutustumisen arvoinen, Salpalinjaan kuuluva kallioon louhittu luola tukikohtineen.

Pihlajaveden luonnonsuojelualue on varsin kapea mutta pituudeltaan noin 40 kilometriä. Pihlajaveden kautta koukkaaminen pidentää melontamatkaa Moinselän suoraan reittiin nähden noin 20 kilometriä, jolloin luonnonsuojelualueesta näkee noin puolet. Jos aikataulussa on varaa, niin ehdottomasti kannattaa kierrellä myös luonnonsuojelualueen luoteispäässä, mikä pidentää matkaa edelleen noin 25 kilometrillä. Tokihan Pihlajavesi on niin hienoa aluetta, että tänne kannattaa tehdä myös ihan omakin retkensä.

Pihlajavettä Riuttasen korkealta kalliolta nähtynä.

Kongonsaaren jälkeen reitti kääntyy Nenäniemen kärjen kohdalta koilliseen, Punkaharjun suuntaan johtaville pitkille selille, joiden takaa löytyy vetensä uskomattomasta kirkkaudesta kuuluisa Puruvesi. Eihän Pihlajavedenkään kirkkautta parane moittia, mutta ainakin itse olen Nenäniemen kärjen kohdalla pannut merkille koillisesta virtaavan veden olevan vieläkin kirkkaampaa kuin mitä Kongonsaaren kohdalla on ollut. 

Punkaharju on tunnettu matkailukohde monine autoturisteille suunnattuine houkutuksineen. Perinteikäs harjutie sekä alueelle myöhemmin rakennetut patikointipolut tarjoavat toki hienoja maisemia, mutta vesiltä katsottuna paikka muistuttaa enemmän turistirysää kuin aitoa suomalaista luontokohdetta. Melojan kannattaakin jättää Punkaharjun tarjontaan tutustuminen jollekin autoreissulle ja puikahtaa saman tien Puruveden puolelle.

Noin 30 kilometriä pitkä ja 25 kilometriä leveä Puruvesi koostuu suurista selistä ja suurista, toisistaan selvästi erillään olevista saarista. Toki Puruvedellä on myös muutama pienten saarten sokkelo, mutta yleiskuvaltaan se on kuitenkin laajojen selkävesien järvi. Puruveden rannat ovat enimmäkseen kivikkoisia ja siellä täällä näkyy myös kallioita. Hiekkarannat ovat pääosin pieniä, mutta paikoin löytyy myös isoja hiekkarantoja, joista komeimmat sijaitsevat järven pohjoispäässä.

Puruveden eittämättä tärkein nähtävyys on Kerimäen kupeessa sijaitseva Hytermän kaunis harjusaari. Saaressa on Romu-Heikiksi kutsutun Kerimäen nimismiehen 1900-luvun alkupuolella kokoama ulkomuseoalue.

Puruveden pohjoinen Hummonselkä jää reitistä hieman syrjään, mutta hiekkarannoista innostuneen kannattaa käydä yöpymässä Linnasaaren mainiossa retkisatamassa sekä kurkistamassa keskellä selkää olevaa Mantsin matalikkoa, jonka ylettyminen vedenpinnan yläpuolelle riippuu kulloisestakin vedenkorkeudesta. Hevossalon länsipuolella olevassa Miklinsalmessa on suuri ja komea rakokivi, jonka pääsee kiertämään kajakilla ympäri.

Kuten jo aiemmin tuli mainittua, niin Puruveden vesi on tavattoman kirkasta. Järven pohjassa olevat kivet ja uppopuut näkyvät selvästi usean metrin syvyydestä, kunhan vain keli on tyyni, aurinko paistaa, ja nenällä on polarisoivat aurinkolasit, jotka leikkaavat pois veden pinnasta tulevat heijastukset.

Raikuun kanavan kautta Puruveteen laskeva vesi on hieman humuspitoisempaa kuin Puruveden oma vesi, jonka takia juuri ennen kanavaa oleva Puruveden lahti on nimeltään Ruosteselkä. Mutta täytyy kyllä todeta, että monessa muussa järvessä Ruosteselän nimi olisi ennemminkin Kirkasselkä – nyt vieressä on vertailukohtana vain niin kovin, kovin kirkasta Puruveden vettä, että pienikin humusmäärä tekee ruosteisen vaikutelman.

Puruveden hiekkarannat ovat enimmäkseen pieniä ja kapeita. Tässä Tiirosaaren hiekkasärkkää retkisataman kupeessa.

Raikuun kanava on kaivettu 1750-luvulla, ja sata vuotta myöhemmin sitä on perattu uittoa varten. Kaivettuja kanavaosuuksia on kolme: Raikuun kanava, Jumppasen kanava ja Pistalan kanava. Yleensä Raikuun kanavaksi kutsutaan kuitenkin näistä kolmesta kanavasta ja niitä yhdistävistä lammista muodostuvaa puolentoista kilometrin mittaista kanavakokonaisuutta. Näin olen tehnyt myös tässä esittelyssä.

Raikuun kanavan erikoisuus on sen länsirantaa reunustava paksu ja korkea kivimuuri. Ensi kertaa täällä meloessani ihmettelimme kaverini kanssa, että onko joku ihmisarka mökkiläinen rakentanut kivenjärkäleistä rantaansa korkean näkösuojan, mutta kun muuri jatkui ja jatkui, niin tämä selitys alkoi tuntua huonolta. Kyseessä onkin jo Pihlajavedellä kohtaamaamme Salpalinjaan liittyvä puolustusrakennelma.

Paikan strateginen merkitys selviää vilkaisemalla karttaa: Raikuun kohdalla oleva kapea kangas on ainoa itä-länsi-suuntainen maayhteys Punkaharjun ja Joensuun välillä. Muilta osin tuo noin sadan kilometrin mittainen väli koostuu pelkästään suurista selkävesistä. Ei siis ole ihme, että alueelta löytyy myös taistelukaivantoja sekä tutustumisen arvoisia, suuria betonibunkkereita.

Raikuun kanavan kivimuuria Ängervöisen kohdalla. Tällä kohtaa muuri on tehty luonnonkivistä, mutta pohjoisempana on käytetty muotoon lohkottuja kiviä.

Raikuun kanavan ja Pistalanjärven jälkeen reitti kulkee halkaisijaltaan kymmenkilometrisen, täysin aukean Paasselän laitaa. Jos reitin muut selät ovat enimmäkseen pitkiä mutta eivät välttämättä kovin leveitä, niin Paasselkä on täysin toisenlainen. Kyseessä on meteoriittikraatteri ja niinpä se on muodoltaan laaja ympyrä, jossa tuuli ja aallot pääsevät temmeltämään vapaasti. Paasveden meteoriittikraatteri syntyi noin 1900 miljoonaa vuotta sitten eli se on vanhin Suomesta löydetyistä kahdestatoista kraatterista. Paasselkää lähimmät kaksi kraatteria sijaitsevat 80 kilometrin päässä Suvasvedellä ja niitä on käsitelty Suomen suurimman saaren, Soisalon kierron, esittelyssä.

Paasselkä on kuuluisa järvellä nähdyistä selittämättömistä valoilmiöistä, jotka tunnetaan Paasveden pirun valoina. Näitä on nähty jo kolmen vuosisadan ajan ja niitä nähdään edelleenkin. Valot loimuavat veden päällä ja kiitävät lähestyvää ihmistä pakoon tuulta nopeammin. Paasveden pirua enemmän kannattaa melojan kuitenkin pelätä kovia idänpuoleisia tuulia, sillä kymmenen kilometrin päästä saapuville aalloille täysin suojatonta melontaosuutta tulee väkisinkin noin viiden kilometrin verran.

Savonrannan kohdalla reitti kääntyy länteen. Pyyvesi ja Enonvesi ovat kaksi peräkkäistä pitkää selkää, joiden muodostamalle kokonaisuudelle tulee pituutta reilut parikymmentä kilometriä. Pyyveden etelälaidalla on ennen Hanhivirran lossia joitakin hienoja kalliojyrkänteitä ja muutenkin maisema saa ilmettä ympäröivistä vuorista, mutta yleisesti ottaen rannat eivät juurikaan houkuttele maataukojen pitämiseen.

Näkymä Enonveden Vahtisaarilta Hanhivirran suuntaan.

Enonveden länsipäässä sijaitsevan, halkaisijaltaan nelikilometrisen Sorsasalon voi kiertää kummalta puolelta tahansa, mutta eteläinen vaihtoehto ei tarjoa oikeastaan mitään nähtävää. Sen sijaan pohjoisen kautta kiertämällä pääsee Joutenveden parhaille, tiheäsaaristoisille paikoille, joita on käsitelty Kolovesi-Linnansaari-välin esittelyssä. Kun Joutenvesi nyt on ihan vieressä, niin kannattaa harkita, antaisiko aikataulu myöten pariinkymmeneen lisäkilometriin, jotka voisi käyttää Joutenveden hienon saariston kiertelyyn.

Haukiveden – ja samalla myös Linnansaaren kansallispuiston – puolelle voi siirtyä kolmesta kohtaa. Eteläisimpänä oleva Haponlahden kanava tarjoaa lyhyimmän mahdollisuuden, mutta on rahtilaivoille tarkoitettuna viivasuorana syväväyläkanavana kaikkein tylsin vaihtoehto. Hieman pohjoisempana oleva Oravin kanava on miellyttävämpi ja sen varrelta löytyy niin kauppa ja ravintola kuin muutakin vesiliikkujia palvelevaa tarjontaa. Oravin matkailukeskuksen yksi painopisteistä on nimenomaan melonta, joten ravintolaan on helppo poiketa vähän huonommassakin vaatetuksessa.

Kolmas vaihtoehto on selvästi pohjoisempana sijaitseva Tappuvirta, joka on hyvä valinta silloin, jos haluaa tutustua paremmin sekä Joutenveteen että Linnansaaren kansallispuistoon. Tämä lenkki lisää matkaa tuollaiset 30 kilometriä, mutta maisemat ovat kyllä näiden lisäkilometrien arvoiset.

Haukiveden eteläistä selkää Seurasaaren pohjoispuolella.

Haukiveden puolella reitti kääntyy kaakkoon ja kulkee Linnansaaren kansallispuiston eteläisten osien kautta. Täällä on taas vastassa pitkiä selkiä, mutta myös muutama hyvä hiekkaranta. Linnansaaren kansallispuistoa on käsitelty tarkemmin erillisessä esittelyssä. Ennen Savonlinnaa on länsirannalla vielä Hevonniemen komeat kalliot, joita pääsee ihailemaan kiertämällä vajaan kolmen kilometrin pituinen Tiheäsaari.

Ja näin on kierros tullut täyteen. Saimaannorppia on reitin varrella voinut nähdä käytännössä missä tahansa. Suurimmat norppakannat ovat Pihlajavedellä ja Haukivedellä, mutta myös Puruvedellä, Pyyvedellä, Enonvedellä ja Joutenvedellä on norppia. Silmät kannattaa pitää siis auki koko matkalla.

Reitin varrella olevien suojelualueiden säännöt ovat vaihtelevia. Pihlajaveden luonnonsuojelualueella on kesäaikainen leiriytyminen sallittua kaikkialla, mutta tulenteko vain merkityillä paikoilla. Linnansaaren kansallispuistossa on sekä kesäaikainen leiriytyminen että tulenteko sallittu vain merkityillä paikoilla. Joutenveden luonnonsuojelualueella on kesäaikainen leiriytyminen sallittua mutta tulenteko puolestaan kiellettyä kaikkialla. Yksinkertaisinta onkin käyttää yöpymiseen ja tulentekoon kaikkialla retkisatamia, joita on runsaasti ja sopivin välimatkoin koko reitin matkalla.

Lähtöpaikkoja löytyy runsaasti eri puolilta kierrosta. Kauppojakin on tarjolla Savonlinnassa, Punkaharjulla, Punkasalmella, Kerimäellä, Savonrannalla ja Oravissa, joten niistäkään ei ole pulaa. Palvelut ovat siis kaikin osin kohdillaan.

Pihlajaveden luoteispään saaristoa. Pihlajavesi onkin mainio kohde myös lyhyemmille retkille.

Mahdollisia jatkomahdollisuuksiakin reitille on, jos joku sellaisia sattuu kaipaamaan. Tappuvirran pohjoisranta kuuluu Suomen suurimpaan saareen, Soisaloon, ja Sääminginsalon kierto sekä Soisalon kierto sivuavatkin toisiaan tällä kohdalla. Oikein pitkästä retkestä innostunut voikin kiertää nämä Suomen kaksi suurinta saarta yhdellä tiimalasin muotoisella reitillä, jonka pituudeksi tulee lyhimmillään noin 400 kilometriä. Muita yli tuhannen neliökilometrin saaria Suomessa ei sitten olekaan, joten tässä yhteiskierrossa on kyllä oma hohtonsa.

Pihlajaveden suojelualueen luoteispäästä on puolestaan vain seitsemän kilometrin matka Vekaransalmelle, jonka kautta kulkee Suvorovin kanavien lenkki, josta on oma esittelynsä. Kolmas jatkosuunta on Paasselältä pohjoiseen, mutta siellä on vastassa lähinnä vain suuria selkävesiä, jotka toki sopivat hyvin Sääminginsalon kierron henkeen.

Metsähallituksen luontoon.fi-palvelusta löytyy lisätietoja Pihlajaveden sekä Punkaharjun luonnonsuojelualueista, Hytermästä ja Linnansaaren kansallispuistosta.

Alueen melontakohteiden tarkemmat kuvaukset ja sijainnit löytyvät mobiHiidestä (kartta).

Sääminginsalon kierto (tähtiluokitus):

Luonto ja nähtävyydet⭐⭐⭐⭐
Melontaolosuhteet⭐⭐
Leiriytymismahdollisuudet⭐⭐⭐⭐⭐
Ruoka- ja vesihuolto⭐⭐⭐⭐⭐
Lähtöpaikat⭐⭐⭐⭐⭐Kartta kaikista tällä sivustolla kuvatuista alueista löytyy mobiHiiden Minne melomaan? -sivulta.

03 huhtikuuta 2023

Porkkala-Pellinki

 


Porkkala – Pellinki: Urbi et mari

Jorma "Saja" Sajaniemi

Noin sadan kilometrin mittainen väli Porkkalasta Pellinkiin on sekä maisemallisesti että melontaolosuhteiltaan hyvin vaihteleva ja monipuolinen kokonaisuus, jonka voi nähdä ja kokea monella tavalla. Pääkaupunkiseudulla asuva meloja kokee alueen helposti kotivesiensä jatkeena, josta löytyy monia hyviä viikonloppuretkien kohteita. Kauempaa tuleva retkeilijä kiinnittää puolestaan huomionsa Espoon ja Helsingin rantojen ja edustojen vilkkauteen, sekä saarissa ja vesillä liikkuvien ihmisten suureen määrään, mutta myös alueen laitaosien suhteelliseen rauhallisuuteen sekä hienoon merelliseen luontoon.

Siinä missä helsinkiläinen meloja kokee vaikkapa Kuhmon Lentuan eksoottiseksi retkikohteeksi, niin siinä kainuulainen meloja kokee vastaavasti pääkaupunkiseudun edustan todella eksoottiseksi paikaksi. Toki eksoottisuus tarkoittaa näissä tapauksissa ihan eri asioita, mikä vain kertoo ihmisen tavasta turtua oman lähiympäristönsä erikoislaatuisuuteen. Vaikka oma melontaurani onkin alkanut Helsingissä, niin olen kuitenkin ollut sieltä niin kauan poissa, että Porkkalan ja Pellingin väliä kulkiessani olen joka kerta jaksanut katsella hämmästellen ympärilleni. Tässä esittelyssä pyrinkin tuomaan esiin alueen erikoispiirteitä ulkopuolisen, kauempaa tänne pääkaupunkiseudulle varta vasten retkeilemistä varten tulleen melojan silmin, mutta toivottavasti tästä on iloa myös alueella tavanomaisia päivämelontojaan tekeville melanpyörittäjille. 

Porkkala-Pellinki-väli mobiHiidessä huhtikuussa 2023.
Karttapohja: Maanmittauslaitos.

Lähdetään liikkeelle alueen länsipäädystä, Porkkalan kärjestä, jossa on suosittu merellinen ulkoilualue komeassa kallioisessa maastossa. Niemen länsipuolella aukeaa laaja, avomerelle antava ja saareton Porkkalanselkä, joka muodostaa luonnollisen rajan melontaretkelle. Käännetään siis katse etelään ja itään.

Porkkalanniemen etelä- ja itäpuolella on hieno saaristo, jossa riittää mainioita kallioisia saaria kierreltäväksi. Upinniemen suoja-alue sekä monet linnustonsuojelualueet rajoittavat jonkin verran liikkumista, ja esimerkiksi Rönnskärin pookisaarelle ei ole pääsyä. Saaristovyöhykkeen leveys on kuitenkin kolmisen kilometriä, joten saaret tarjoavat mukavaa suojaa hieman tuulisemmallakin kelillä. Mantereen puolella rannat ovat tiuhaan rakennettuja.

Leveää saaristoa jatkuu kymmenisen kilometriä, jonka jälkeen saaristovyöhyke jakaantuu hajanaiseksi ulkosaaristoksi ja kapeaksi sisäsaarten ketjuksi. Hyvällä kelillä kannattaa valita ulkoreitti, mutta kovemmalla tuulella sisäsaaristo tarjoaa lähes yhtenäisen suojan aina Helsingin edustalle saakka.

Porkkalan edustan Rönnskäriin valmistui majakka vuonna 1800. Se sijaitsi kuitenkin liian lähellä mannerta, ja myöhemmin ulommaksi merelle rakennetun Kallbådanin majakan aloitettua toimintansa sammutettiin Rönnskärin valo vuonna 1928. Pookiksi näin muuttunut majakka sijaitsee sotilasalueella ja sitä täytyy ihailla vastapäisistä saarista.

Stora Brändön jälkeen asutus lisääntyy myös saarissa, ja Kirkkonummelta Espoon puolelle siirryttäessä tapahtuukin sitten valtava kulttuurinen muutos. Tämän muutoksen selkeänä rajana toimii pitkälle sisämaahan ulottuva Espoonlahti, jolle tuskin kannattaa poiketa ainakaan maisemien takia. Toki Espoonlahti toimii erinomaisena esimerkkinä kaupungistumisen rajapinnoista, sillä lahden Kirkkonummeen kuuluva länsiranta on ainakin toistaiseksi suurelta osin rakentamaton, kun taas Espooseen kuuluva itäranta on tiiviisti rakennettua nukkumalähiöiden ja venesatamien mosaiikkia.

Espooseen siirryttäessä tapahtuu myös palvelutarjonnassa dramaattinen parannus, kun pieniä rantakahviloita ja ravintoloita on varsin tiheässä ja kauppojakin alkaa löytyä inhimillisen kävelymatkan päästä rannasta. Tosin kaupan perässä harhaileva, ei ihan vähän hieltä tuoksahtava retkeilijä alkaa samalla kiinnittää urbaanien ohikulkijoiden silmissä huomiota kovin toisella tapaa kuin vaikkapa Kuhmossa metsäläisempien kulttuurikerrostumien ympäröimänä. Uimarantojen pikku kioskikahvilat sopivat toki hyvin melojankin habitukseen, ja uimarannan suihku sekä kajakin ruumasta toivottavasti löytyvät city-vaatteet ovat hyvä ajatus rannasta kauppaan suunnattaessa.

Mantereen puoleisten rantojen kaupunkimaisuus ja suurten venesatamien aikaansaama vilkas vesiliikenne työntää melojaa helposti kohti ulompia saaria, joista niistäkin monet ovat kyllä tiuhaan rakennettuja. Suvisaariston edustalla on useita retkisatamiksi kelpaavia ulkoilualueita, joihin on säännölliset yhteysalusvuorot. Niinpä niissä on myös paljon reppuretkeilijöitä samoin kuin runsaasti palvelurakenteita runsaine käyttäjineen. Rauhaan ja yksinäisyyteen tottunut retkimeloja huomaa jälleen törmänneensä uuteen, eksoottiseen ilmiöön.

Iltanäkymä avomeren suuntaan lähellä Espoon ja Helsingin rajaa sijaitsevan Läntisen Käärmeluodon eteläkärjestä. Moottoritie humisee kahden kilometrin päässä kuvaajan selän takana.

Helsingin edustalle saavuttaessa urbaanit tunnelmat vahvistuvat entisestään. Mantereen puolella rannoissa on monin paikoin korkea pystysuora kiveys, jonka takia maihinnousu saattaa olla kilometrikaupalla käytännössä mahdotonta. Saaristo käy ohueksi ja hajanaiseksi eikä anna enää yhtenäistä suojaa etelänpuoleisilta tuulilta. Monet suuret saaret kuten Miessaari, Melkki, Katajaluoto, Kuivasaari ja Santahamina ovat sotilasalueita, joille ei ole mitään asiaa. Sen sijaan Isosaari, joka myös on aiemmin ollut armeijan yksityisaluetta, on nykyään osittain auki myös kävijöille.

Urbaania elämää kaipaava voi kierrellä Lauttasaaren pohjoispuolella ja piipahtaa vaikka Seurasaaressa, mutta puhtaammille vaatteille otolliset nähtävyydet kannattaa käydä katsomassa eri reissulla sitten, kun sattuu olemaan liikkeellä jollain normaalilla maakulkuneuvolla. Jo pelkästään Suomenlinnassa – joka sentään on varsin merellinen paikka – tuntee retkimeloja helposti olonsa oudoksi vaikkapa vain kahvilassa poiketessaan.

Helsingin niemi onkin sitten pakosti kierrettävä etelän kautta, ja siinä ei ole Pihlajasaaren suositun lomailuparatiisin jälkeen oikeastaan minkäänlaista suojaa etelän suuntaan. Vaikka suurten venesatamien ketju on ehtynyt Lauttasaaren kohdalla, niin veneily on edelleen vilkasta ja Lauttasaari-Santahamina-välillä liikkuu runsaasti myös suuria matkustaja-aluksia ja muuta laivaliikennettä. Täällä onkin syytä seurata tarkkaan muuta vesiliikennettä, pysytellä kaukana väylistä ja valmistautua useasta suunnasta samanaikaisesti vellovaan ohikulkevien veneiden aiheuttamaan aallokkoon.

Näkymä Vartiosaaren näköalapaikalta kaakkoon Kallahdenselän suuntaan. Vartiosaareen on lauttayhteys ja se on suosittu virkistäytymispaikka kävelyreitteineen ja kesäkahviloineen. Kukin meloja voikin kiertää Vartiosaaren mieltymystensä mukaan joko ympäri tai kaukaa.

Suomenlinnan kohdalla voi kurvata veneitä ja laivoja kuhisevalle Kruunuvuorenselälle, josta pääsee Laajasalon pohjoispuolitse suojaisaa reittiä Kallahdenselän pienille, sisäsaaristomaisille retkisatamille. Itä-Helsingin suuret venesatamat pitävät vesiliikenteen vilkkaana aina Sipoon rajalle saakka, jossa olosuhteet muuttuvatkin sitten taas radikaalisti: urbaani kaupunkimatkailu muuttuu taas merelliseksi melontaretkeilyksi.

Helsingin ja Sipoon välinen raja kulkee Skatanselällä, joka on käytännössä täysin avoin lounaan suuntaan. Aivan mantereen tuntumassa selällä ei ole leveyttä kuin kilometrin verran, mutta se voi siitä huolimatta olla ylittämätön paikka kovalla etelä/lounaistuulella. Vuosaaren vilkas rahtisatama on vieressä, joten laivaliikennettäkin on tällä kohtaa syytä tarkkailla.

Sipoon edustan muodostaa liki kahdeksan kilometriä leveä Sipoonselkä, jota lähestyttäessä on hyvä vilkaista tuuliennustetta. Selän voi nimittäin ohittaa joko mantereen puolelta nelisen kilometriä leveän ja varsin suojaisen saariston kautta tai ulkomeren puolella sijaitsevien saarien kautta. Mantereenpuoleisten saarten rannat ovat varsin rakennettuja, mutta retkisatamat tarjoavat monia komeita hiekkarantoja, joista Norrkullalandetin Storsanden on epäilemättä näyttävin. Sipoonselän etelälaidan Kaunissaari on sen sijaan kivikkorantainen ja tiheän yhteysalusliikenteen takia kovin kansoitettu retkeilysaari.

Utuinen aamunäkymä Furuholmenin luonnollisen aallonmurtajan takaa etelään, Sipoonselän suuntaan.

Pykälää vielä ulompaa löytyy Söderskärin entinen majakka, jota ympäröi hieno, rakentamaton ulkosaaristo. Saaret muodostavat kuitenkin lintujensuojelualueen, jossa on maihinnousukielto ajalla 1.5.-15.8. Itse Majakkasaarella maihinnousukielto on pari viikkoa lyhyempi ja päättyy jo heinäkuun lopussa.

Nyt ollaankin sitten luiskahdettu Porvoon puolelle ja seuraavana tulee vastaan hiljattain retkeilykäyttöön saatu Pirttisaari, jonne pääsee myös yhteysaluksella. Suurin osa Pirttisaarta on puolustusvoimien suoja-aluetta, mutta saari ei ole enää sotilasalue, joten alueella liikkumista ei ole rajoitettu. Ennen teltan pystyttämistä kannattaa jälleen kerran tarkistaa tuuliennuste, koska retkisatama on sijaintinsa puolesta täysin avoin etelän ja koillisen välisille tuulille, ja olisihan se mukava päästä aamulla saarelta poiskin.

Vaikka nyt ollaankin varsin ulkona, niin Pirttisaaressa ja sen lähisaarissa on silti paljon loma-asutusta. Sen sijaan Pirttisaaren koillispuolella sijaitsevassa Onaksen saaristossa on yllättävän vähän mökkejä, mutta vastaavasti siellä on sitten runsaasti pursiseurojen tukikohtia, joten sielläkään ei ole helppo löytää hyviä maataukopaikkoja. Tosin Onaksen saaristossa on jonkin verran matalia, loivia kallioita, jotka ovat yleisesti ottaen kortilla Helsingin itäpuolella, missä rannat ovat usein niin jyrkkiä, että rantautuminen on mahdotonta.

Itse asiassa rantojen jyrkkyyden ja mökkien runsauden takia yöpymiset on koko Porkkala-Pellinki-välillä viisainta suunnitella retkisatamien varaa. Monesti myös taukopaikkojen löytäminen on hankalaa, joten lähimmistä retkisatamista ja tunnetuista taukopaikoista onkin hyvä olla jatkuvasti tietoinen. Hyvä keino on ladata mobiHiiden kohdetiedot valmiiksi gepsiin tai käytössä olevaan karttasovellukseen. Ja jos akkua riittää, niin älykännykässä voi käyttää myös mobiHiiden zoomattavia karttoja (jotka ovat pienellä näytöllä parhaimmillaan koko näytön -tilassa).

Onaksen länsilaidan Napoleonin kivestä piti tarinan mukaan tulla aikanaan Napoleonin sarkofagi, mutta tässä taitaa jälleen kerran tarinan hyvyys mennä totuudenmukaisuuden edelle. Upeaa, punaista graniittia Onaksen saaristosta ja Emäsalon eteläkärjen tuntumasta kyllä löytyy, ja meloessa onkin mielenkiintoista seurata, miten kallioiden väritys vaihtelee  punaisesta vaaleanharmaan kautta tummanharmaaseen ja lähes mustaan usein hyvin pienelläkin alueella.

Emäsalon voi ohittaa joko etelästä avomeren puolelta tai pohjoisesta mantereen puolelta Kuggsundin kautta. Kuggsundin itäpuolella on hyvin suojaista vettä, mutta salmen länsipuolinen Svartbäckfjärdenin selkä on avoin niin lounaasta kuin kaakosta (ja näiden seurauksena myös etelästä) puhaltaville tuulille. Emäsalon ohitus voikin olla reippailla etelän puoleisilla tuulilla hankalaa.

Mantereen puolelta koukatessa kannattaa hiekkavarannoistaan kuuluisa, reilun yhdentoista kilometrin pituinen Vessölandetin saari kiertää pohjoisen kautta kaislikkojen reunustamaa Fladanin kapeaa kanavaa pitkin. Fladanin ja Köttbodan välillä on Långfjärdenin länsirannalla muutamia vanhoja korkeita laiturirakennelmia, joita on aikoinaan käytetty hiekan lastaamiseen proomuihin ja lotjiin vietäväksi muun muassa helsinkiläisille rakennustyömaille. Vessölandetin eteläpäässä on komeita hiekkarantoja ja uimarantoja, joista osalla saa myös telttailla.

Näin olemme saapuneet tällä kertaa esittelyvuorossa olevan alueen toiseen päähän eli Pellinkiin, joka muodostaa suojaisan, mutta tiuhasti mökitetyn saarisokkelon. Alueella on runsaasti vesiliikennettä ja Tirmon ahkerasti kulkevan lossin kupeesta löytyy myös kauppa. Pellingin saaristo on parhaimmillaan alueen itäosassa, jossa on useita mainioita retkisatamia.

Reitin alkupäässä oli väärään paikkaan sijoitettu majakka, Rönnskär, ja myös tässä päässä on sellainen: vuonna 1835 käyttöön otettu Glosholm, jonka valo sammutettiin jo 28 vuoden kuluttua, kun sen tilalle oli rakennettu merenkulkijoita paremmin palveleva Söderskärin majakka. Pookiksi muutettu Glosholmin majakka tuli tutuksi lähiseudulla lomailleelle Tove Janssonille, joka otti sen muumitalonsa esikuvaksi. Vuonna 1940 pooki tuhoutui ja Glosholmin majakasta on enää jäljellä korkeat perustukset, joiden mielenkiintoa kyllä lisää niihin rakennettu jatkosodan aikainen tulenjohtoasema.

Pellingin saariston kaakkoiskulmalla on joitakin upeita hiekkarantoja. Tämä löytyy Norra Sandön retkisatamasta.

Porkkalan ja Pellingin välille mahtuu siis monenlaista maisemaa ja ympäristöä: Porkkalasta Espoon edustalle ulottuva kapea saaristo, Helsingin todella vilkkaasti liikennöity edusta, sekä Helsingin itäpuolella aukeava laaja, mutta tuulialttiiden selkien rikkoma ja monenkokoisten saarten muodostama kokonaisuus. Alueen päädyt ovat rauhallisempia luontokohteita ja kutsuvat pitempien retkien tekoon. Keskellä aluetta sijaitseva Helsingin ja Espoon edusta on taas selvästi rauhattomampi kaupunkikohde, jossa siinäkin on toki monenlaista nähtävää ja koettavaa.

Pääkaupunkiseudulla asuva meloja voi keskittyä alueen eri päihin eri retkillä ja jättää väkirikkaan keskiosan lyhyempien piipahdusten varaan. Kauempaa kalustonsa paikalle rahtaava haluaa ehkä puolestaan kattaa kerralla laajemman kokonaisuuden, jolloin Helsingin ja ehkä Espoonkin edusta kannattaa ohittaa varsin suoraviivaisesti. Paras luonto on joka tapauksessa löydettävissä alueen äärilaidoilta.

Porkkala-Pellinki-väliä ei juuri alle sataan kilometriin saa mahdutettua ja edestakaiseen lenkkiin saa uppoamaan helposti tuollaiset 250 kilometriä. Porkkalan länsipuolella, tuulille alttiin Upinniemenselän takana ovat Inkoon ja Tammisaaren hienot ja suojaisat melontavedet, joista on oma esittelynsä. Pellingin itäpuolella retkeä voi puolestaan jatkaa Loviisan ja Kotkan suuntaan, josta siitäkin on oma esittelynsä. Melontavedet eivät täällä tosiaankaan lopu kesken. Mutta tokihan tänne voi tehdä – ja varmasti tehdäänkin – lyhyitä viikonloppuretkiä milloin mihinkin mukavaan kohteeseen.

Kahvitauko avomeren laidalla Onaksen saaristossa.

Retkisatamia on Porkkalan ja Pellingin välillä runsaasti joka puolella, ja kauppojakin löytyy hyvin, mutta autopaikat ovatkin sitten jo eri juttu. Pääkaupunkiseudun rannoilla parkkipaikat tuppaavat olemaan aikarajoitettuja tai maksullisia, mikä tekee retkien vaatimasta pysäköinnistä joko kallista tai jopa mahdotonta. Kun pysäköintialueiden rajoituksissa tapahtuvia muutoksia on hankala seurata toiselta puolen Suomea, niin mobiHiidestä ei juurikaan ole apua tälle alueelle suuntautuvien retkien lähtöpaikkojen selvittämisessä. Olisikin siis hyvä, jos alueen melojat aktivoituisivat ilmoittamaan tietojaan niin parkkipaikoista kuin muistakin melonnan kohdetiedoista ja niissä tapahtuvista muutoksista mobiHiiteen meidän kaikkien melojien iloksi!

Metsähallituksen luontoon.fi-palvelusta löytyy lisätietoja Porkkalasta, Vallisaaresta ja Söderskäristä.

Porkkala-Pellinki-välin monista retkisatamista sekä ulkoilualueista löytyy tietoa Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen verkkosivuilta.

Porkkala-Pellinki-välin melontakohteiden tarkemmat kuvaukset ja sijainnit löytyvät mobiHiidestä (kartta).

Porkkala-Pellinki (tähtiluokitus):

Luonto ja nähtävyydet⭐⭐⭐⭐
Melontaolosuhteet⭐⭐
Leiriytymismahdollisuudet⭐⭐⭐⭐⭐
Ruoka- ja vesihuolto⭐⭐⭐⭐⭐
Lähtöpaikat⭐⭐

Alkukuva: Jussi VesantoKartta kaikista tällä sivustolla kuvatuista alueista löytyy mobiHiiden Minne melomaan? -sivulta.

01 maaliskuuta 2023

Pielinen

 


Pielinen: Suuria selkiä kansallismaisemassa

Jorma "Saja" Sajaniemi

Ukko-Kolin huipulta avautuu Pieliselle yksi Suomen tunnetuimmista kansallismaisemista. Useimmiten matkailijan kameraan tarttuu kaakkoon suuntautuva näkymä, jossa edustalla on Purjeselkä ja kapeiden hiekkasaarten ketjun takana Pulloselkä. Joskus linssi kääntyy koilliseen ja pikseleihin tarttuu Suurselän eteläosia. Vaan näkymättömiin jää vielä moni Pielisen suurista selistä, sillä täällä on tarjolla paljon vettä. Ja täällä on tuulella tilaa temmeltää.

Suomen neljänneksi suurin järvi, Pielinen, on liki sata kilometriä pitkä ja parhaimmillaan lähes kolmekymmentä kilometriä leveä. Järvellä mahtuu siis tekemään pitemmänkin retken ja se kannattaakin tehdä, sillä maisemat komeine vaaroineen ovat varmasti viikonkin retken arvoiset. Mutta ihan millä tahansa kelillä Pieliselle ei kannata lähteä, koska joka puolelta järveä löytyy parinkymmenen kilometrin mittaisia selkiä, joiden välttäminen voi olla hyvinkin vaikeaa. Pystyypä keskelle Pielistä piirtämään Ristiselän ja Suurselän läpi kulkevan, jopa 39 kilometrin mittaisen saarettoman suoran Porosaaren ja Ala-Kelvän väliin. Itsekin olen muutaman kerran päässyt kokemaan reippaan luoteistuulen voiman tuolla suoralla ja kyllähän siinä on tarkkana saanut olla.

Selkien pituuteen vaikuttaa se, että Pielisen saaret ovat suuria ja sijaitsevat enimmäkseen erillään toisistaan. Tiheitä saarisokkeloita ei Pieliseltä juurikaan löydy, joten suojaisen reitin keksiminen ei useinkaan onnistu. Pielinen onkin pitkien välimatkojen ja useiden kilometrien mittaisten ylitysten järvi. Suuria selkiä on joka puolella eikä niitä pysty mitenkään väistämään. Tuuliennusteita onkin Pielisellä meloessa syytä seurata huolella.

Pielisen  melontakohteet mobiHiidessä maaliskuussa 2023. Karttapohja: Maanmittauslaitos.

Pielisellä liikkuessa ei voi olla huomaamatta järven eri puolilla kohoavia komeita vaaroja, jotka antavat järvelle aivan oman ilmeensä. Epäilemättä vaikuttavin muodostelma on reilun 20 kilometrin mittainen Kolin vaarajono järven eteläosassa, sen länsirannalla. Pääosa tästä vaarajonosta kuuluu Kolin kansallispuistoon, joka ulottuu järvelle saakka ja kattaa myös Purjeselän upean hiekkasaarten ketjun.

Tulipaikkoja on kansallispuistoon kuuluvissa saarissa useitakin, mutta telttailu on sallittu vain muutamalla. Saarille voi lähteä esimerkiksi Kolin satamasta, johon tosin sekä koillis- että kaakkoistuuli pääsevät nostamaan aaltoa noin kahdeksan kilometrin matkalta. Saarten upeat hiekkarannat kyllä palkitsevat vaivan, vaikka aallokko matkalla vähän keikuttelisikin.

Kolin kansallispuiston mantereen puoleiset rannat ovat Purjeselän saariketjun kohdalla kivikkoisia sekä tiheäpuustoisia ja kaiken lisäksi ranta on suurimman osan päivästä varjon puolella. Niinpä pitemmällä retkellä kansallispuisto onkin mukavampi ohittaa hiekkarantaista ja valoisaa Pulloselän saariketjua pitkin kuin melomalla mantereen tuntumassa.

Kolin kansallispuistoon kuuluva pohjoisempi Hiekkasaari on nimensä veroinen ja rannasta avautuu hieno näkymä Ukko-Kolin ja Ipatin suuntaan.
Rannat ovat koko Pielisen alueella kivikkoisia, mutta järven eteläisistä osista löytyy pitkiä ja komeita hiekkarantoja, jotka kutsuvat taukojen pitämiseen.

Yli 40 kilometriä pitkä hiekkarantojen ketju alkaa Uimaharjun eteläpuolelta Rahkeenveden itärannalta, jossa suomaiseman keskellä pilkistää Kääpäniemen mainio hietikko. Laiskanvirran pohjoispuolella järvi on nimeltään Rukavesi ja sen länsirannalla on pitkiä hiekkarantoja, joista osalla on tosin loma-asutusta. Ahvenisen jälkeen järvi on vihdoin nimeltään Pielinen ja nyt hiekkarantoja on alkuun molemmin puolin ja Hirviniemen jälkeen länsirannalla aina Kolin kansallispuistoon kuuluvaan Rykiniemen retkisatamaan saakka.

Parin kilometrin loma-asutuksen jälkeen hiekkarannat jatkuvat edelleen Pielisen länsirannalla ja sitten niiden ketju siirtyy Laitosaaren kohdalla kansallispuistoon kuuluvaan saarijonoon ja jatkuu Hiekkasaariin saakka. Täällä ketju palaa takaisin Pielisen länsirannalle ulottuen aina Kaiskunniemeen asti. Kaiskunniemen jatkeena on vielä Iso sekä Pieni Hiekkasaari, mutta sitten hiekkaselänne painuu Pielisen pohjaan noustakseen vielä kerran pintaan Heklan retkisataman kohdalla. (Ja joo, onhan Kutkutsaarellakin paitsi hyvä nimi, niin myös hyviä hiekkarantoja, mutta niillä kaikilla on mökit.) 

Paalasmaan eteläpuolella olevan Ilvessaaren lounaisranta on hyvä esimerkki Pielisen pohjoisista kivikko- ja louhikkorannoista.

Kaiskunniemen pohjoispuolella hiekkarannoista ei enää ole tietoa ja monin paikoin rannat ovat hyvin louhikkoisiakin. Varsinkin Kynsisaaressa ja sen ympäristössä on komeita louhikkorantoja, jotka kyllä myös estävät tehokkaasti maataukojen pitämisen. Komeita vaaroja on edelleen niin saarissa kuin mantereellakin järven molemmin puolin.

Kynsisaaren kaakkoispuolelta Aronsalmen kautta erkaneva Kuokkastenjärvi, samoin kuin Nurmeksen pohjoispuolella oleva Lautiainen ovat sitten maisemiltaan vähemmän mielenkiintoisia ja niiden rannoilla näkyy myös peltoja. Muutenhan Pielisen rannat ovat varsin metsäisiä vaikka mökkikeskittymiä paikka paikoin näkyykin.

Uramonsaarten retkisataman seurustelulaavu soveltuu huonosti yöpymiseen ja maastokin on sellaista, että telttapaikkaa etsivä meloja ryhtyy varsin pian katsomaan ruokailuterassia sillä silmällä.

Pielisen vedenkorkeuden vuotuinen vaihteluväli on normaalivuosina reilun metrin luokkaa. Veden korkeutta säännöstellään sellaiseksi kuin se olisi luonnontilassa eli säännöstelyllä pyritään kompensoimaan Pielisjoen valjastamisesta aiheutuvat muutokset. Käytännössä vesi on korkeimmillaan kesäkuussa ja alkaa laskea nopeasti heinäkuussa. Loppukesästä vesi on jo niin alhaalla, että ranta-asukkaat toivovat kuivilleen jääneiden laitureidensa äärellä luonnontilaisuuteen pyrkivästä säännöstelystä luopumista ja vedenpinnan pitämistä loppukesästä nykyistä korkeammalla.

Järven eteläisen puoliskon hiekkarannat ovat toki komeimmillaan matalan veden aikaan -- onpa osa niistä korkealla vedellä jopa kokonaan veden alla. Niinpä paras aika käydä Pielisellä onkin loppukesästä.

Rykiniemen retkisatama on Kolin kansallispuistossa mantereen puolella, joten siellä yöpyy myös rinkankantajia. Hiekkarantaa on kuitenkin sen verran pitkälti, että omaa rauhaakin on usein mahdollista löytää. Järvenselän takana näkyvät vaarat sijaitsevat Pielisen itäpuolella. 
Pielisen erityisistä nähtävyyksistä tulee ensimmäisenä eittämättä mieleen Ukko-Kolilta aukeava kansallismaisema. Sitä ihailemaan pääsee Kolin satamasta alkavaa, Suomen vanhimmaksikin mainittua luontopolkua pitkin. Polku on vain reilut kaksi kilometriä suuntaansa, mutta suurten korkeuserojen vuoksi polun edestakaiseksi kulkemisajaksi lasketaan liki kolme tuntia. Kansallispuiston alueella kulkee useita muitakin merkittyjä polkuja, joten aikaa saa Kolilla helposti vietettyä enemmänkin, mutta melomaanhan tässä ollaan kuitenkin lähdetty.

Pielisen vastakkaiselta puolelta löytyy kuvanveistäjä Eva Ryynäsen sympaattinen taiteilijakoti Paateri ateljeineen ja erikoisine kirkkoineen. Paateri sijaitsee Jauhiaisen rannalla ja sinne pääsee kätevästi Jauhiaisen salmen kautta. Pohjoiseen jatkettaessa Lieksasta löytyy alueen historiaan ja rakennusperinteeseen sekä vanhaan metsätyökulttuuriin keskittyvä Pielisen museo. Geologiasta kiinnostunut voi puolestaan suunnata järven länsilaidalla Nunnanlahden pohjukassa sijaitsevaan Kivikylään, josta löytyy kiviaiheisia näyttelyjä.

Paalasmaan rannassa on vuonna 1959 sattuneen, viidentoista nuoren kuolemaan johtaneen veneonnettomuuden muistoksi tehty, yksinkertaisuudessaan vaikuttava muistomerkki Surukivi. Muistomerkiltä voi patikoida Paalasmaan korkeimmalla vaaralla olevalle näkötornille, jolle on matkaa noin neljä kilometriä suuntaansa.  Pielisen pohjoispäästä löytyy vielä Bomban karjalaiskylä hotelleineen ja kylpylöineen.

Pielisen eteläpään ”nähtävyys” on Uimaharjun sellutehdas, jonka valkoinen savupatsas näkyy kelistä riippuen hyvinkin pitkälle – tässä näkymä Pulloselältä 17 kilometrin päästä tehtaalta. (Kuvaa suurentamalla savupatsas näkyy selkeästi kello yhdentoista suunnassa.) Entisinä aikoina kaikki sellutehtaat myös haistoi kaukaa, mutta tekniikka on sittemmin kehittynyt enkä ole enää pitkään aikaan huomannut hajuhaittoja, vaikka Uimaharjun tehtaan ohi on tullut melottua liki vuosittain.

Pielisen eteläpäässä on viitisen kilometriä pitkä Laukkalansaari, joka käytännössä erottaa Pielisen Rukavedestä ja jota ei kartasta heti saareksi huomaakaan. Sen voi kiertää Sorvinginsalmen ja Ahvenisenvirran kautta, jolloin pitemmällä reissulla ei edes tunnu siltä, että Pielisen eteläpäässä joutuu tekemään U-käännöksen. Samalla pääsee näkemään vaihteeksi maatalousvaltaisempia rantoja. Laukkalansaaren itäpuolella lipuessaan voikin katsoa maalaismaisemaa ja ymmärtää, kuinka onnellinen voikaan olla saadessaan kierrellä Suomen upeita melontavesiä.

Lyhimmillään Pieliselle voi tehdä kahden yön viikonloppuretken lähtemällä Kolin satamasta ja yöpymällä eteläisen Hiekkasaaren sekä Ison-Korpin retkisatamissa. Pakollista melontamatkaa tulee tällöin vain 10 kilometriä koko reissulle. Toki tällaisella retkellä näkee Pielisestä vain pienen siivun, ja paremman kuvan järvestä saakin tekemällä lenkin, joka kattaa sekä eteläisiä hiekkarantoja että pohjoisia louhikkorantoja. Tällaiseen reissuun saa helposti upotettua tuollaiset 150-200 kilometriä. Pisin Pieliselle suuntautuneista omista retkistäni oli 367 kilometriä, eikä silloinkaan vielä tuntunut siltä, että olisi samoja paikkoja joutunut pahemmin koluamaan useampaan kertaan.

Jatkomahdollisuuksia tarjoaa oikeastaan vain Pielisjoki, joka on sulkukanavoineen ymmärrettävissä tasaiseksi vedeksi. Uimaharjusta Joensuuhun tulee matkaa noin 70 kilometriä, ja Joensuusta voi sitten jatkaa vaikka Lappeenrantaan, Tahkolle tai Kiuruvedelle saakka. Itse asiassa Suomen Retkimelojien tarjoaman Vuoksennauhan yhden reittivaihtoehdon lähtöpiste on Nurmeksen Laamilan uimaranta ja päätepiste Lappeenrannassa noin 450 melontakilometrin päässä.

Kallioita on Pielisellä siellä täällä, mutta ne eivät ole itsessään mitenkään komeita tai kauniita, vaan ne ennemminkin rytmittävät ja jäsentävät maisemaa. Olen ollut Pielisellä monta monituista kertaa, mutta käydessäni valokuviani läpi tätä esittelyä varten huomasin, että kallioista minulla ei ollut oikeastaan yhtään kunnollista kuvaa. Oikein piti tarkistaa kartasta, että kyllähän noita kallioita on, mutta kun ne ovat ikään kuin sulautuneet maisemaan, niin ne eivät ole herättäneet ottamaan valokuvia. Seuraavalla reissulla tämä puute tuli sitten korjattua.

Retkisatamia on Pielisellä kohtuullisen mukavasti ja ne sijoittuvat hyvinkin tasaisesti eri puolille järveä. Maastoyöpymisiä rajoittavia luonnonsuojelualueita on Kolin kansallispuiston lisäksi varsin niukasti. Merkittävin luonnonsuojelualue kattaa Porosaaren ja Kynsisaaren väliset pikkusaaret, jotka ovat joka tapauksessa varsin louhikkoiset. Ympäri järveä rannat ja maastot ovat yleisesti kivikkoisia – ja pohjoisessa myös louhikkoisia – joten teltanpaikkaa etsivälle on monin paikoin tarjolla ei-oota.

Kauppoja löytyy Pielisen eri laidoilta Nurmeksesta, Lieksasta ja Juuasta, sekä Rukaveden puolelta Uimaharjusta. Myös Kolilla on kauppa, mutta sinne tulee Kolin satamasta matkaa jo pari kilometriä suuntaansa. Pielisen veden ekologinen tila on hyvä, mutta humuspitoisuutensa vuoksi vesi on lievästi rusehtavaa. Sopivia lähtörantoja on hyvin tarjolla ympäri Pielistä.

Oma suosikkini Pielisen retkisatamista on Vaarapahtaiden komea kaksipuoleinen laavu, jonne ei ihan jokaisella tuulella tosin ole asiaa.

Kolin kansallispuistosta löytyy lisätietoja Metsähallituksen luontoon.fi-palvelusta.

Alueen melontakohteiden tarkemmat kuvaukset ja sijainnit löytyvät mobiHiidestä (kartta).

Pielinen (tähtiluokitus):

Luonto ja nähtävyydet⭐⭐⭐⭐
Melontaolosuhteet
Leiriytymismahdollisuudet⭐⭐⭐⭐
Ruoka- ja vesihuolto⭐⭐⭐⭐⭐
Lähtöpaikat⭐⭐⭐⭐⭐Kartta kaikista tällä sivustolla kuvatuista alueista löytyy mobiHiiden Minne melomaan? -sivulta.

Nämä ovat kiinnostaneet viime aikoina: